חידות לפרשת השבוע חומש דברים

דברים

ואתחנן

עקב

ראה

שופטים

כי תצא

כי תבוא

נצבים וילך

וילך - יו"כ

האזינו - סוכות

ברכה - שמע"צ

נצבים - ר"ה

חידות לפרשות השבוע